درباره ما

كلينيک بازتوان متشكل از زوج متخصص طب فيزيكي و توانبخشي: آقاي دكتر ناصح يوسفي و خانم دكتر كتايون مرادي است. که در سه حوزه اقدامات مداخله ای درد، توانبخشی و الکترودیاگنوز(نوار عصب و عضله) در شهر تهران شروع به کار کرده است.

دكتر ناصح يوسفي

رتبه برتر بورد تخصصی کشور سال 97
مسئول امور دستیاری گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون اموزشی بخش طب فیزیکی بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران
عضو هیات مدیره انجمن کشوری طب فیزیکی و توانبخشی
عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو هیات مدیره خیریه مهر گیتی
عضو هیات مدیره خیریه بیمارستان حضرت رسول اکرم

دكتر كتايون مرادي

متخصص طب فيزيكی و توانبخشی و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ايران در شهر تهران

رتبه یک بورد تخصصی کشور سال 98
رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان حضرت علی اصغر
عضو انجمن کشوری طب فیزیکی و توانبخشی
عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی